Komunikat Nawigacyjny nr 9/2016

RZGW w Warszawie informuje o otwarciu niżej wymienionych dróg wodnych z dniem 19 kwietnia 2016 r.:

Rz. Narew od km 22,0 do 38,0 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych,

Jezioro Zegrzyńskie – szlak główny biegnący od ujścia Kanału Żerańskiego w górę Narwi, szlak zachodni i wschodni – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych,

Rz. Bug od km 0,0 do 74,0 oraz od km 136,0 do 224,2 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych,

Kanał Żerański od km 8,6 do 17,2 – przy dotychczasowych parametrach klasyfikacyjno-eksploatacyjnych.

Informujemy ponadto, że wymienione szlaki żeglowne nie są przystosowane do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)