Komunikat Nawigacyjny nr 9/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnego ujęcia wody, zlokalizowanego na terenie Stacji Pomp Rzecznych w km 509+800 rzeki Wisły.

Roboty przy Ujęciu Infiltracyjnym PU2, zlokalizowanym w 509+800 km rzeki Wisły, prowadzone są od godziny 6:00 do 22:00 przy udziale pogłębiarki oraz zespołu płetwonurków. Przewidywany termin zakończenia: koniec sierpnia 2018 r.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w pobliżu rejonu prowadzenia prac. Dodatkowo informujemy, że załoga biorącej udział w pracach pogłębiarki „Sawa” prowadzi stały nasłuch na kanale 8 radia VHF.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)