System Sygnalizacji Ostrzegawczej na Wielkich Jeziorach Mazurskich

logo sso

System Sygnalizacji Ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi uruchomiono w lipcu 2011 roku. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie od 2008 roku prowadził prace nad stworzeniem pierwszego w Polsce systemu ostrzegania dla żeglarzy.

Składa się on z sieci 17 masztów zlokalizowanych w różnych miejscach na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jego zadaniem jest powiadamianie żeglarzy o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 roku, w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z dnia 15 grudnia 2003 r.), o możliwości nadejścia niebezpieczeństwa pogodowego żeglarze są informowani rytmicznie pulsującym, żółtym światłem:

  • Sygnał 40 błysków na minutę to komunikat „UWAGA" SPODZIEWANE BURZE I WIATR 
  • Sygnał 90 błysków na minutę oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo - „NIEBEZPIECZEŃSTWO" WYSTĘPOWANIE BURZY ORAZ SILNEGO WIATRU

Pulsujące światło jest widoczne na odległość do 8-9 km w każdych warunkach, nawet przy pełnym nasłonecznieniu, niemal z każdego punktu na Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Konstrukcja jest odporna na ekstremalne warunki atmosferyczne oraz zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem lub kradzieżą elementów modułu. 

Uruchomienie systemu następuje automatycznie przez komunikat o zbliżających się niekorzystnych warunkach pogodowych wysłany mailem z Instytutu Meteorologii  i Gospodarki Wodnej. Oprogramowanie sterujące interpretuje treść wiadomości, a następnie wysyła informację zwrotną do IMiGW o przyjęciu komunikatu. Jednocześnie wiadomość SMS zostaje rozesłana do wież, w których automatycznie zostają włączone światła. Wiadomość zawiera informacje o nadchodzącym niebezpieczeństwie: typ zjawiska, stopień zagrożenia oraz ważność ostrzeżenia. Cała procedura trwa mniej niż minutę. Wyłączenie świateł następuje automatycznie po wygaśnięciu ważności komunikatu albo przez operatora. Pełny dostęp do wszystkich elementów systemu ma jedynie uprawniona osoba w RZGW w Warszawie, która może go uruchomić również z telefonu komórkowego. Serwis techniczny systemu prowadzi firma MY-SOFT Sp. z o.o.

Lampy ostrzegawcze zasilane są energią słoneczną oraz wiatrową. Ładowanie ich następuje automatycznie po wykryciu przez system elektroniczny utraty części energii spowodowanej pracą lamp. Moduły sygnalizacyjne posadowione są na masztach, których wysokość – w zależności od ukształtowania terenu - sięga od 15 do 25 metrów.

Miejsca, w których znajdują się maszty: Współrzędne geograficzne:  

1. Jezioro Mamry, Skłodowo 21 43 26.55"E,  54 09 23.39N

2. Jezioro Mamry, rzeka Węgorapa, Węgorzewo 21 43 10.08E,   54"11 51.84 54N

3. Jezioro Święcajty, Ogonki 21 48 24.05"E,  54 10 58.94N

4. Jezioro Ryńskie, miasto Ryn   21 31 51.83E  53 55 49.75N

5. Jezioro Roś, Łupki 21 51 34.70"E  53 39 08.10N  

6. Jezioro Mikołajskie, Mikołajki   21 37 13.90"E  53 45 53.60N

7. Jezioro Niegocin, Kępa Grajewska (wyspa) 21 47 54.18"E  54 00 20.61N

8. Jezioro Kisajno, przy wejściu do portu Almatur21 43 55.36"E,  54 02 10.61N

9. Jezioro Mamry, Wysoki Róg 21 40 34.14"E,  54 06 07.55N

10. Jezioro Jagodne   21 43 35.43"E  53 56 01.33N

11. Jezioro Boczne, Bogaczewo   21 45 00.05"E  53 57 48.69N 

12. Jezioro Łuknajno  21 40 41.04"E  53 47 09.92N

13. Jezioro Śniardwy, Nowe Guty 21 49 11.56"E  53 45 49.40N 

14. Jezioro Śniardwy, Niedźwiedzi Róg 21 41 45.05"E  53 43 06.51N 

15. Jezioro Bełdany, Kamień 21 33 42.63"E  53 43 21.04N

16. Jezioro Seksty, Kanał Jegliński 21 46 52.56"E  53 41 17.70N

17. Jezioro Tałty, Kanał Tałcki 21 32 33.66"E  53 51 50.70N

ikona mapy

Koszty realizacji projektu „System sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi na Jeziorach Mazurskich": 

  • Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 5 150 000 PLN
  • Środki RZGW w Warszawie: 38 000 PLN
  • Koszt całkowity projektu: 5 188 000 PLN

System Sygnalizacji Ostrzegawczej dla żeglarzy na Wielkich Jeziorach Mazurskich otrzymał  Nagrodę Przyjaznego Brzegu 2011
w kategorii „inicjatywy społeczne wspierające idee Przyjaznych Brzegów".  

Rozwiązanie projektu: Firma MYSOFT

Mapa ze współrzędnymi masztów do pobrania.