WFOŚiGW

WF Białystok

Zadania realizowane ze środków WFOŚiGW w Białymstoku:

1. „Opracowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych RZGW w Warszawie wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny" w ramach umowy dotacyjnej 012/15/B-EB/GW-795/BP z dn. 23.02.2015 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 400 000,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Białymstoku: 73 240,00 zł
Realizacja: 2015-2016


WF Kielce

Zadania realizowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach:

1. „Zbiornik wodny "Brody Iłżeckie" - odbudowa obwałowań Cieku Stykowskiego w km 0+000-0+750" w ramach umowy dotacyjnej 26/15 z dn. 30.03.2015 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 803 688,85 zł
Dotacja WFOŚiGW w Kielcach: 321 475 zł
Realizacja: 2015


logo WFOŚiGW w Lublinie

Zadania realizowane ze środków WFOŚiGW w Lublinie:

1. „Odbudowa koryta rzeki Wieprz w km 295+000-303+200, gm. Tarnawatka. Etap II – odcinek w km 298+325-300+650" w ramach umowy dotacyjnej 4/2015/B/GW z dn. 08.05.2015 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 165.609,28 zł
Dotacja WFOŚiGW w Lublinie: 165.609,28 zł
Realizacja: 2015-2016

2. "Konserwacja koryta rzeki Wieprz od km 300+650 (most na drodze krajowej nr 17 m. Tarnawatka) do km 303+200 (źródła – Jezioro Wieprzowe), gm. Tarnawatka, pow. Tomaszów Lubelski, woj. Lubelskie" w ramach umowy dotacyjnej 13/2016/B/GW z dn. 23.09.2016 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 80.516,72 zł
Dotacja WFOŚiGW w Lublinie: 80.516,72 zł
Realizacja: 2016

3. "Zabezpieczenie brzegu rzeki Wisły w km 407-406 wzdłuż wału przeciwpowodziowego w m. Drachalica, gm. Stężyca, pow. Ryki woj. lubelskie" w ramach umowy dotacyjnej nr 3/2017/B/GW z dnia 23 lutego 2017 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 27.060,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Lublinie: 27.060,00 zł
Realizacja: 2017

4."Usunięcie zatorów z koryta rzeki granicznej Bug od km 527+200 do km 478+500, na odcinku rzeki miedzy słupami granicznymi nr 923-924 w km 507+550 w m. Bereżnica, gm Horodło, pow. Hrubieszów, woj. lubelskie"
w ramach umowy dotacyjnej nr 8/2017/B/GW z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 61.642,68 zł
Dotacja WFOŚiGW w Lublinie: 61.642,68 zł
Realizacja: 2017

Aktualizacja: 11.12.2017 r.