Realizacje zakończone w 2014 roku

Naprawa uszkodzeń na opasce brzegowej na prawym brzegu rzeki Wisły w m. Rakowo

Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Kula w m. Giżycko

Udrożnienie Kanału Augustowskiego na odcinku ujściowym rzeki Czarna Hańcza

Budowa budowli hydrotechnicznej - opaski brzegowej o długości 485 m, stanowiącej budowlę regulacyjną w km 469-470 rzeki Wisły w m. Radwanków Królewski

Remont zamknięć remontowych (szandorów) od wody górnej Stopnia Wodnego Dębe

Ubezpieczenie brzegu rz. Liwiec w km 10,4 m. Pogorzelec

Remont jazu i śluzy Tartak w km 74+400 Kanału Augustowskiego

Odbudowa systemu drenaży i piezometrów śluzy Paniewo w km 60+900 Kanału Augustowskiego