Realizacje zakończone w 2016 roku

Zabudowa przeciwerozyjna i udrożnienie koryta rz. Pisy od ujścia do Narwi do m. Jeże

Przebudowa śluzy Żerań

Remont Śluzy Przewięź w km 43 + 500 Kanału Augustowskiego

Budowa przepławki dla ryb na strudze Nidka w m. Ruciane Nida