Plan Utrzymania Wód

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie poniżej zamieszczone zostały treść rozporządzenia wraz z dokumentami towarzyszącymi.