Opracowania i ekspertyzy

Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce - wyk. BIPROWODMEL - Poznań na zlecenie KZGW w 2010 r.

1. Plany Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy

2. Program wodno-środowiskowy kraju