Program redukcji fosforu

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK), drugi z podstawowych dokumentów planistycznych dotyczących gospodarowania wodami w Polsce – zawiera spis działań, jakie powinny być podjęte dla realizacji celów środowiskowych ustalonych w planach gospodarowania wodami. PWŚK nałożył na Dyrektora RZGW w Warszawie m.in. obowiązek opracowania programów redukcji fosforu (Katalog działań, cz. II, Działania uzupełniające).

Wywiązując się z ww. obowiązku oraz biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne i zobowiązania Polski na arenie międzynarodowej, m. in. Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Dyrektor RZGW w Warszawie opracował programy redukcji fosforu dla wskazanych w PWŚK jednolitych części wód powierzchniowych. Opracowane Programy dostępne są poniżej: