Konto bankowe do wpłat

Numer konta bankowego RZGW w Warszawie do wszelkich wpłat:

BGK

07 1130 1017 0020 1510 6720 0024

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13 B

03-194 Warszawa

NIP: 5272825616

REGON: 368302575