Dyrekcja i struktura wewnętrzna

Dyrekcja RZGW w Warszawie:

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Robert Chciuk
 • Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych - Tomasz Iwańczuk
 • Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych - Agnieszka Zientara
 • Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy - Krzysztof Sulikowski

Dyrektorzy Zarządów Zlewni:

 • Zarząd Zlewni w Ciechanowie - Janusz Prusiński
 • Zarząd Zlewni w Dębem - Longin Jankowski
 • Zarząd Zlewni w Łowiczu - Artur Rychlewski
 • Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim - Magdalena Filipiak
 • Zarząd Zlewni w Radomiu - Ryszard Wiosna
 • Zarząd Zlewni w Warszawie - Anna Rudlicka
 • Zarząd Zlewni we Włocławku - Waldemar Kuta