Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Wisły, Niemna, Łyny i Węgorapy, Świeżej i Jarft

Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Wisły, Niemna, Łyny i Węgorapy, Świeżej i Jarft

W dniach 29.02.2016 - 29.08.2016 prowadzone były 6-miesięczne konsultacje społeczne projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Świeżej i Jarft.

Obowiązek opracowania przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej planów przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) w regionach wodnych wynika z art. 88s pkt 2 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z zapisami ustawy, PPSS zawierają:

  • analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
  • propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
  • propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
  • katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy

DOKUMENTY (do pobrania)

Tabela rozbieżności

PPSS w regionie wodnym Środkowej Wisły

PPSS w regionie wodnym Łyny i Węgorapy

PPSS w regionie wodnym Niemna

PPSS w regionie wodnym Świeżej

PPSS w regionie wodnym Jarft