Elektromonter konserwator instalacji elektrycznych- 2 stanowiska w Inspektoracie we Włocławku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU  NA STANOWISKO  PRACY

Elektromonter Konserwator Urządzeń Mechanicznych

w

Inspektoracie Włocławek

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd  Gospodarki Wodnej  w  Warszawie informuje, że na w/w stanowisko pracy została zatrudniona Pan Grzegorz Szatkowski zamieszkały we Włocławku, oraz Pan Dawid Zieliński zamieszkały we Włocławku.