Główny Specjalista ds. elektroenergetycznych w Inspektoracie we Włocławku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Głównego specjalisty ds. elektroenergetycznych

w

Inspektoracie Włocławek

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd  Gospodarki Wodnej  w  Warszawie informuje, że na w/w stanowisko pracy nie został nikt zatrudniony.