Główny Specjalista w Dziale Zgód Wodnoprawnych w Zarządzie Zlewni w Warszawie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA  2 STANOWISKA  PRACY

Główny Specjalista

w

Dziale Zgód Wodnoprawnych

w

Zarządzie Zlewni  w  Warszawie

W

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie Zarząd Zlewni w Warszawie informuje że w  wyniku zakończenia  procedur  naboru na ww. stanowiska pracy został zatrudniony Pan Marian Winiarski zamieszkały w Kolonia Lesznowola.