Inspektor w Dziale Finansowo- Księgowym w Zarządzie Zlewni w Łowiczu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Inspektor

w

Dziale Finansowo- Księgowym

pełny etat

w

Zarządzie Zlewni w Łowiczu

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie- Zarząd Zlewni w Łowiczu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.