Inspektor w Dziale Zgód Wodnoprawnych - 6 stanowisk w Zarządzie Zlewni w Łowiczu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY

Inspektor

w

Dziale Zgód Wodnoprawnych- 6 stanowisk

w

Zarządzie Zlewni Łowiczu

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Łowiczu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowiska pracy kandydaci nie zostali zatrudnieni.