Inspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Inspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul.  Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny  Zarząd  Gospodarki Wodnej  w  Warszawie Zarząd Zlewni w Warszawie informuje że w  wyniku  zakończenia procedury  naboru  na w/w stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.