Inspektor w Zespole ds. Utrzymania Wód oraz Inwestycji w Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU  NA STANOWISKO  PRACY

Inspektor

w

Zespole ds. Utrzymania Wód oraz Inwestycji

w

Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie informuje, że  w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww.  stanowisko pracy została zatrudniona Pani Agnieszka Mazur zamieszkała w Ostrowcu Świętokrzyskim.