Konserwator budowli i urządzeń wodnych w Inspektoracie we Włocławku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Konserwator budowli i urządzeń wodnych

w

Nadzorze Wodnym Włocławek

w

Inspektoracie we Włocławku

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie informuje, że  kandydat na w/w stanowisko pracy nie został zatrudniony.