Konserwator budowli i urządzeń wodnych w Zarządzie Zlew w Ostrowcu Świętokrzyskim w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Konserwator budowli i urządzeń wodnych

W

Nadzorze Wodnym Zespołu Zbiorników Wodnych w Kalkowie

w

Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie- Zarząd Zlewni w Warszawie informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został zatrudniony Pan Grzegorz Łata zamieszkały w Stawie Kunowskim.