Konserwator budowli i urządzeń wodnych w Zarządzie Zlewni w Dębem w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU  NA STANOWISKO  PRACY

Konserwatora budowli i urządzeń wodnych

w

Nadzorze Wodnym w Dębem

w

Zarządzie  Zlewni w Dębem

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie  – Nadzór Wodny w Dębem -  Zarząd Zlewni  w Dębem informuje, że  w wyniku  zakończenia  procedury naboru  na  ww. stanowisko został zatrudniony Pan Daniel Korbuszewski zamieszkały w Pokrzywnicy.