Konserwator urządzeń wodnych i melioracyjnych w Zarządzie Zlewni we Włocławku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Konserwator budowli i urządzeń melioracyjnych

na

Obiekcie Hydrotechnicznym

w

Zarządzie Zlewni we Włocławku

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie Zarząd Zlewni we Włocławku informuje, że  w wyniku  zakończenia  procedury naboru  na  ww. stanowisko pracy został zatrudniony Pan Piotr Antczak zamieszkały we Włocławku.