Konserwator urządzeń wodnych i melioracyjnych w Zarządzie Zlewni we Włocławku w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA  2 STANOWISKA  PRACY

Konserwator urządzeń wodnych i melioracyjnych

w

Zarządzie Zlewni  we Włocławku

w

Zespole Wsparcia Technicznego

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie w Zarządzie Zlewni we Włocławku informuje, że w  wyniku  zakończenia procedury  naboru  na ww. stanowisko kandydat nie został zatrudniony.