Nadzorca odcinka wód śródlądowych w Zarządzie Zlewni w Dębem w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Nadzorca Wód Śródlądowych

w

Nadzorze Wodnym w Dębem

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie informuje, że na w/w stanowisko pracy został zatrudniony Pan Łukasz Wójcik zamieszkały w Poddębiu.