Operator jazu w Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU  NA STANOWISKO  PRACY

Operator jazu

w

Nadzorze Wodnym Zespołu Zbiorników Wodnych w Kałkowie

w

Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie informuje, że  w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww.  stanowisko pracy został zatrudniony Pan Maciej Zawłocki  zamieszkały w Brodach.