Operator pompowni w Nadzorze Wodnym w Smardzewicach w Zarządzie Zlewni w Warszawie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO  PRACY

Operator pompowni

w

Nadzorze Wodnym w Smardzewicach

w

Zarządzie Zlewni  w  Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie– Zarząd Zlewni w Warszawie – Nadzór Wodny w Smardzewicach informuje, że w  wyniku zakończenia  procedur  naboru na ww. stanowisko pracy został zatrudniony Pan Piotr Wawrzyńczyk zamieszkały w Twardej.