Radca Prawny w Dziale Organizacji w Zarządzie Zlewni w Warszawie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Radca prawny

w

Dziale Organizacji

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie informuje, że  w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww.  stanowisko pracy został zatrudniony Pan Piotr Radzikowski zamieszkały w Warszawie.