Specjalista ds. Gospodarowania Wodami -0,75 et. na zastępstwo w Inspektoracie we Włocławku w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Specjalista ds. Gospodarowania Wodami

w

Inspektoracie Włocławek

w

Zarządzie Zlewni w Warszawie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd  Gospodarki Wodnej  w  Warszawie informuje, że na w/w stanowisko pracy została zatrudniona Pani Paulina Michalska-Szyc  zamieszkała we Włocławku.