Starszy Inspektor- na zastępstwo do Wydziału Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami- 2 stanowiska w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Starszy Inspektor

w

Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami – 2 stanowiska

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie informuje, że  w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww.  stanowiska pracy kandydaci nie zostali zatrudnieni.