Starszy Inspektor w Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Starszy Inspektor

w

Wydziale Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie informuje, że  w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww. jedno stanowisko pracy kandydat nie został zatrudniony.