Starszy Inspektor w Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU  NA  STANOWISKO  PRACY

Starszy Inspektor

w

Wydziale Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej w  Warszawie informuje, że w  wyniku zakończenia  procedury naboru  na ww.  stanowisko pracy została zatrudniona Pani Agnieszka Bolesta zamieszkała w Warszawie.