Starszy Specjalista w Nadzorze Wodnym w Nowym Dworze Mazowieckim w Zarządzie Zlewni w Dębem w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

INFORMACJA O  WYNIKACH  NABORU NA  STANOWISKO  PRACY

Starszy Specjalista

2 stanowiska po 0,5 etatu

w

Nadzorze Wodnym w Nowym Dworze Mazowieckim

w

Zarządzie Zlewni w Dębem

w

Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

w

Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Regionalny  Zarząd Gospodarki  Wodnej  w Warszawie informuje, że  w  wyniku zakończenia  procedury  naboru na  ww.  stanowisko pracy została zatrudniona Pani Wanda Wędołowska zamieszkała w Zakroczymiu.