Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 17-11-2017

Ochrona obiektu mieszkalno – biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem – Nadzór Wodny w BorowemOgłoszenie o zamówieniuOpis przedmiotu zamówieniaProjekt umowyFormularz oferty...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 14-11-2017

Remont pomp produkcji WFP zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora ZegrzyńskiegoŚwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich zwrotów w rzumieniu ustawy...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Wynik postępowania 13-11-2017

Wymiana końcowych klap zwrotnych na rurociągach tłocznych w pompowniach wokół Jeziora ZegrzyńskiegoDostawa oleju napędowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej 6 szt. lodołamaczyObsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Informacje z otwarcia ofert 26-10-2017

Dostawa oleju napędowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej 6 szt. lodołamaczyWymiana końcowych klap zwrotnych na rurociągach tłocznych w pompowniach wokół Jeziora ZegrzyńskiegoInstalacja automatycznych punktów pomiarowych na dopływach do ZW Brody...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Przetargi 20-07-2017

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 12-07-2017

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w SmardzewicachOchrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 23-02-2017

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 23-02-2017

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Dialog techniczny 23-02-2017

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny