Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Informacje z otwarcia ofert 15-05-2019

Dostawa artykułów biurowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w WarszawieDostawa środków czystości do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w WarszawieKonserwacja wałów...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Przetargi 25-04-2019

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi

Wynik postępowania 25-04-2019

"Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie - Jeziory” – etap I w km wału 14+800 ÷ 18+500 (dł. 3,7 km), powiat otwocki, woj....

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Dialog techniczny 25-04-2019

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 25-04-2019

Ochrona mienia w obiekcie NW w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku ul. Płocka 171Ochrona budynków Przepompowni Popielarze, Przepompowni...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 25-04-2019

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 25-04-2019

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 25-04-2019

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Profil nabywcy 25-04-2019

Wstępne ogłoszenie informacyjne: "Utrzymanie wód na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie"

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 25-04-2019

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Przegląd pomp znajdujących się na przepompowniach w miejscowościach Jarentowskie Pole, Solec nad Wisłą i Wola Pawłowska 25-04-2019

Zapytanie ofertoweZałącznik do zapytania ofertowego - wzór umowy

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zapytanie-ofertowe-na-przeglad-pomp-w-pompowaniach-znajdujacych-sie-na-terenie-zz-radom