Zamówienia publiczne

- - -

Plan zamówień publicznych - 2017 rok

- - -

Wynik postępowania 12-06-2018

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/wynik-postepowania

Informacje z otwarcia ofert 08-06-2018

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania:„Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/informacje-z-otwarcia-ofert

Przetargi 06-06-2018

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 17-01-2018

Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla ZZ Warszawa Inspektorat we Włocławku przy ul. Płockiej 171Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 17-01-2018

Ochrona mienia w obiekcie NW w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku ul. Płocka 171Ochrona budynków Przepompowni Popielarze, Przepompowni...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 29-11-2017

Ochrona obiektu mieszkalno - biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem - Nadzór Wodny w BorowemOgłoszenie o zamówieniu\Opis przedmiotu zamówieniaProjekt umowyFormularz ofertowyOchrona budynku i pomieszczeń...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy 23-02-2017

Wykonanie warstwy filtracyjnej pod płytami ubezpieczenia skarp lewego brzegu awanportu dolnego śluzy SW Włocławek w miejscach wysięków wraz z odtworzeniem uszkodzonych płyt

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamiarze-zawarcia-umowy

Zamówienia poniżej 30 tys. EUR - RPO Warmia i Mazury 23-02-2017

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie inwentaryzacji wraz z oceną stanu technicznego budynków PZW w Rucianem-Nida przy ul. Rybackiej 7 Pytania i odpowiedzi nr 1

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-tys.-eur-rpo-warmia-i-mazury

Dialog techniczny 23-02-2017

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej WisłyOgłoszenie o dialogu technicznymWstępne...

https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/dialog-techniczny