Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

Ochrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171

Ochrona budynków i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5

Ochrona mienia, budynków, obiektów na terenie ZZ w Puławach przy ul. 6-go Sierpnia 5A

Ochrona obiektów w ZZ w Ostrowcu Świetokrzyskim