Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ochrona mienia w obiekcie NW w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5

Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku ul. Płocka 171

Ochrona budynków Przepompowni Popielarze, Przepompowni Arciechów w Zarządzie Zlewni w Dębem

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10

Monitorowanie i ochrona obiektów SW Smardzewice wraz z konserwacją SSWiN i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach NW w Smardzewicach

Ochrona mienia, budynków, obiektów na terenie RZGW w Warszawie Zarządu Zlewni w Puławach przy ul. 6-go Sierpnia 5A

Ochrona obiektów będących w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ochrona obiektu mieszkalno - biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem - Nadzór Wodny w Borowem

Ochrona budynku i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

Ochrona zaplecza techniczno-administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171

Ochrona budynków i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5

Ochrona mienia, budynków, obiektów na terenie ZZ w Puławach przy ul. 6-go Sierpnia 5A

Ochrona obiektów w ZZ w Ostrowcu Świetokrzyskim