Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II

logo

Dotyczy projektu:

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I -budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020

- - - - -

Pytania i odpowiedzi nr 8

Pytania i odpowiedzi nr 7

Pytania i odpowiedzi nr 6

Postanowienie 1 - sprostowanie pozwolenia wodnoprawnego

Postanowienie 2 - sprostowanie pozwolenia wodnoprawnego

Notatka dotycząca przebiegu światłowodu pod kanałem podejściowym

Światłowód - szkic przebiegu

- - - - -

Pytania i odpowiedzi nr 5

Pytania i odpowiedzi nr 3

Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi nr 4

Przedmiary w wersji edytowalnej (ath) - brak przedmiaru "Sekcja mostowa kan. podejściowego" z Części hydrotechniczno-budowlanej

Pytania i odpowiedzi nr 1

- - - - -

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie

- - - - -

UWAGA: w dniu 23.11.2017 r. w związku ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu w SIWZ w pkt 6, 7 i 8  zmieniono  terminy:

1) wniesienia wadium: 01.12.2017 r. godz. 11.00 ulega zmianie na 04.12.2017 r. godz.11.00

2) składania ofert: 01.12.2017 r. godz. 11.00 ulega zmianie na 04.12.2017 r. godz.11.00

3) otwarcia ofert: 01.12.2017 r. godz. 12.00 ulega zmianie na 04.12.2017 r. godz.12.00

- - - - -

SIWZ (ze zmianami z dnia 23.11.2017 r.)

- - - - -

OPZ

Pozwolenie na budowę

Projekt budowlany http://67403.home.pl/pub/projekt_budowlany.zip

Projekt wykonawczy

1. Część hydrotechniczno-budowlana http://67403.home.pl/pub/czesc_hyrotechniczno_budowlana.zip

2. Część instalacyjna

3. Część mechaniczna

4. Część elektryczna

5. Organizacja ruchu

6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Rozbiórka mostu drogowego