Opracowanie dokumentacji projektowej:1.Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami,2.Przebudowa zaplecza techn. w Giżycku,3.Przebudowa zaplecza techn. w Mikołajkach,4. Remont śluzy Guzianka I,5.Remont śluzy i jazu w Karwiku

Dotyczy zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych, a także z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla pięciu zadań: 1. Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych, 2.  Przebudowa zaplecza technicznego PGW WODY POLSKIE w Giżycku, 3. Przebudowa zaplecza technicznego PGW WODY POLSKIE w Mikołajkach, 4 Remont śluzy Guzianka I, 5. Remont śluzy i jazu w Karwiku.

w ramach Projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I

Etap III - remont śluzy Guzianka I, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nadbrzeża jezior Mikołajskie i Niegocin

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

JEDZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usuniecie mielizn i raf kamiennych (zał. nr 4 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Giżycku (zał. nr 6 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Mikołajkach (zał. nr 8 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Remont śluzy Guzianka I (zał. nr 10 do SIWZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Remont śluzy i jazu w Karwiku (zał. nr 12 do SIWZ)

Umowa - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami, usunięcie mielizn i raf kamiennych (zał. nr 5 do SIWZ)

Umowa - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Giżycku (zał. nr 7 do SIWZ)

Umowa - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Mikołajkach (zał. nr 9 do SIWZ)

Umowa - Remont śluzy Guzianka I (zał. nr 11 do SIWZ)

Umowa - Remont śluzy i jazu w Karwiku (zał. nr 13 do SIWZ)

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.I

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.II

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.III

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.IV

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami cz.V

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Giżycku

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Przebudowa zaplecza technicznego RZGW w Mikołajkach

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Remont śluzy Guzianka I

Harmonogram rzeczowo - finansowy - Remont śluzy i jazu w Karwiku

Pliki

IMG
Nazwa
Logo-Warmia-i-Mazury.png
Rozmiar pliku
173.1 KB
Nazwa pliku
Logo-Warmia-i-Mazury.png