Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Logo

Dotyczy projektu:

Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Pytania i odpowiedzi nr 1

Ekspertyza "Ocena wpływu przedsięwzięć inwestycyjnych..."

Pytania i odpowiedzi nr 2

Pytania i odpowiedzi nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

- - -

SIWZ

JEDZ

Kanał Szymoński:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ)

Projekt umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Kanał Mioduński:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ)

Projekt umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ)

Kanał Tałcki:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ)

Projekt umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ)

Kanał Grunwaldzki:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 10 do SIWZ)

Projekt umowy (Załącznik nr 11 do SIWZ)

Kanał Giżycki:

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 12 do SIWZ)

Projekt umowy (Załącznik nr 13 do SIWZ)