Przebudowa zapory bocznej Jordanów-Tokary-Radziwie

Pytanie i odpowiedź nr 4

Pytania i odpowiedzi nr 3

Pytanie i odpowiedź nr 2

Pytanie i odpowiedź nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Uzupełnienie rysunków: Rysunki nr 18 i 19

Uzupełnienie STWIORB: ST-10  WYKONANIE PRZESŁONY PRZECIWFILTRACYJNEJ METODĄ CIĄGŁEGO MIESZANIA GRUNTU

Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji