Remont generatora G2 elektrowni wodnej na zaporze Zbiornika Wodnego Wióry

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Formularze ofertowe

Formularz ofertowy nr 2 w wersji arkusza kalkulacyjnego samoliczący

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego