Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+400 Kanału Augustowskiego – etap II

Pytania i odpowiedzi nr 1

- - - - - - -

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

- - - - - - -

SIWZ

- - - - - - -

UWAGA: w dniu 2 sierpnia 2017 r. zmieniono przedmiar w zakresie konstrukcji - Tom II

Przedmiary

- - - - - - -

Projekt wykonawczy:

Tom I: Grodze i dół budowlany

Tom II: Konstrukcja

Tom III: Wymiana wrót

Tom IV: Ogrodzenie i wiata na zamknięcia remontowe

Tom V: Oznakowanie i wyposażenie BHP

Tom VI: Instalacje elektryczne

- - - - - - -

Projekt budowlany

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Badania gruntu

Inwentaryzacja stanu istniejącego

Pozwolenie na budowę

Zdjęcia łączenia pali z legarami