Roboty budowlane na rzekach Zarządu Zlewni w Radomiu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ w formie edytowalnej (MS Word)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uproszczona dokumentacja techniczna

Formularze do SIWZ

Formularze do SIWZ edytowalne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty - wyliczenie punktów