Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice

Poniżej link do zamówienia publicznego prowadzonego na zasadzie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, w którym Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ma status partnera.

http://www.ug.tomaszow.maz.bip.cc/index.php?p=tender&det=275