Usługi projektowe dla zadania pn.: "Przebudowa jazów ZW Brody Iłżeckie" wraz z modernizacją konstrukcji zamknięć w m. Brody woj. świętokrzyskie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki i formularze

Ogłoszenie z 13.06.2018 r. o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytania z 19.06.2018 r.

Modyfikacja SIWZ z 20.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty