Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ edytowalny

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uproszczona dokumentacja techniczna

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uzupełnienie dokumentacji o rzekę Wyżnicę

Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o ochronie danych osobowych RODO

Formularze do SIWZ

Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej

Modyfikacja SIWZ z 16.07.2018