Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - JEDZ edytowalny

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uproszczona dokumentacja techniczna

UWAGA: W związku z pojawiającymi się problemami w pobieraniu załącznika nr 3 do SIWZ, dokonano jego rozbicia na dwie części: dla części 1 - 6 i dla części 7 - 13

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uproszczona dokumentacja techniczna dla części 1-6

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uproszczona dokumentacja techniczna dla części 7 - 13

Załącznik nr 3 do SIWZ - Uzupełnienie dokumentacji o rzekę Wyżnicę

Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o ochronie danych osobowych RODO

Formularze do SIWZ

Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej

Modyfikacja SIWZ z 16.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 2, 5, 8, 9 i 11 zamówienia

Załącznik do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 2, 5, 8, 9 i 11 zamówienia: Wyliczenie punktów w kryteriach oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 3 i 4 zamówienia

Załącznik do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 3 i 4 zamówienia: Wyliczenie punktów w kryteriach oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 6, 7, 10, 12, 13 zamówienia

Załącznik do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 6, 7, 10, 12, 13 zamówienia: Wyliczenie punktów w kryteriach oceny ofert