Zakup 1 szt.ciągnika z kosiarką wysięgnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Ogłoszenie

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Pytanie i odpowiedź nr 1