Wynik postępowania

Dostawa artykułów biurowych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Dostawa środków czystości do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (cz.1,3,5,6,12,13,14,15,17,19,25,26,27,29)

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (cz. 2,4,7,8,9,10,11,16,18,20,21,22,23,24,28,30,31,32,33)

"Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie - Jeziory” – etap I  w km wału 14+800 ÷ 18+500 (dł. 3,7 km), powiat otwocki, woj. mazowieckie

Opracowanie dokumentacji wykonawczej na usunięcie niewłaściwego stanu technicznego oraz wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, realizowanej w ramach zadania pn.:  „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych (w ramach prawa opcji)

Zakup łodzi inspekcyjno – pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW

Ochrona obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku

Zakup łodzi inspekcyjno – pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW (UNIEWAŻNIENIE)

Zakup łodzi inspekcyjno – pomiarowej dla utrzymania trwałości zadania pn."Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Niegocińskiego w m. Giżycko" dofinansowanego ze środków NFOŚiGW

Ochrona obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sprzątanie obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy – sprzątanie budynków Zarządu Zlewni we Włocławku.

Konserwacja i wykonanie prac serwisowych: systemów ASTKZ i AKP, telewizji przemysłowej, systemów ostrzegania na wypadek awarii, systemów monitorujących zbiorniki wodne i wodowskazy na dopływach

Sprzątanie obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy - cz. I

Ochrona obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

Ochrona obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

Sprzątanie obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy” w zakresie części II - VIII

Konserwacja i wykonanie prac serwisowych: systemów ASTKZ i AKP, telewizji przemysłowej, systemów ostrzegania na wypadek awarii, systemów monitorujących zbiorniki wodne i wodowskazy na dopływach

Ochrona obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

Dostawa sprzętu specjalistycznego: 25 sztuk pił spalinowych i 28 sztuk kos spalinowych

Dostawa artykułów spożywczych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

Przegląd i aktualizacja wykazu wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz innych substancji powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości na obszarze działalności RZGW w Warszawie

Zakup mebli dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

„Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów” w ramach zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński” – Część 2: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap III w km 23+040-26+900”

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, objętymi inwestycją „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”

„Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów” w ramach zadania pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński” – Część 1: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900”.

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie - etap II, część 1

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie - etap I, części 2 i 7

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 12 miesięcy

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – etap I (12 części)

Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie – etap II  (13 części)

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka

Remont dachu Centrum Zarządzania Powodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w regionie wodnym Środkowej Wisły

Opracowanie dokumentacji projektowej:1.Pogłębienie kanałów i ich połączeń z jeziorami,2.Przebudowa zaplecza techn. w Giżycku,3.Przebudowa zaplecza techn. w Mikołajkach,4. Remont śluzy Guzianka I,5.Remont śluzy i jazu w Karwiku

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na rzekach w Zarządzie Zlewni w Warszawie. Część 1 i 2.

Wykonanie zabezpieczenia przeciwerozyjnego stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km wału 3+740-3+870 oraz 5+562-5+607,  realizowane w ramach zadania pn: „Przebudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 – 5+650 gm. Konstancin Jeziorna”

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na rzekach w Zarządzie Zlewni w Warszawie

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - ­ Etap II

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka

Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Wisły w km 459+500 - 474+300 gmina Sobienie Jeziory” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach prawa opcji

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka

Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla ZZ Warszawa Inspektorat we Włocławku przy ul. Płockiej 171 - drugie postępowanie

Kompleksowe sprzątanie budynku biurowego i otoczenia RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B w 2018 roku

Sprzatanie pomieszczeń biurowych oraz pokoi gościnnych w budynku biurowym Zarządu Zlewni w Dębem oraz sprzątanie pomieszczeń mieszkania nr 3 przy ul. Dworcowej 21 (pokój gościnny)

Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjno - mieszkalnym, budynku warsztatów i posesji Nadzoru Wodnego w Augustowie przy ul. 29 Listopada 5

Sprzątanie pomieszczeń biurowych dla ZZ Warszawa Inspektorat we Włocławku przy ul. Płockiej 171

Sprzątanie pomieszczeń w Giżycku przy ul. Jeziornej 10 oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół budynku w Giżycku przy ul. Wodnej 4

Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego oraz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku ul. Płocka 171 (II-gi wynik)

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5

Ochrona budynków Przepompowni Popielarze, Przepompowni Arciechów w Zarządzie Zlewni w Dębem

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla  przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy”, realizowane jako projekt pod nazwą: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III – remont śluzy „Guzianka I”, remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”

Ochrona budynku i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10

Ochrona obiektów będących w administracji RZGW w Warszawie z Zarzadzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ochrona mienia, budynków, obiektów na terenie RZGW w Warszawie Zarzadu Zlewni w Puławach przy ul. 6-go Sierpnia 5A

Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego oraz portu zakładowego we Włocławku ul. Płocka 171

Monitorowanie i ochrona obiektów SW Smardzewice wraz z konserwacją SSWiN i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach NW w Smardzewicach

Ochrona obiektu mieszkalno - biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarzadzie Zlewni w Dębem - Nadzór Wodny w Borowem

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka

Dostawa oleju napędowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej 6 szt. lodołamaczy

Ochrona obiektu mieszkalno - biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem - Nadzór Wodny w Borowem

Wymiana końcowych klap zwrotnych na rurociągach tłocznych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Dostawa oleju napędowego do silników okrętowych żeglugi śródlądowej 6 szt. lodołamaczy

Obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2017 - 2018

„Instalacja automatycznych punktów pomiarowych na dopływach do zbiornika, rejestrujących przez okres trwania projektu zmiany temperatury, przewodności elektrycznej, poziomu wód podziemnych oraz usługa polegająca na montażu punktu pomiarowego wyposażonego w 4 sensory do pomiaru: przewodnictwa właściwego, tlenu rozpuszczonego, chlorofilu/fikocyjaniny oraz pH w ramach zadania Opracowanie spójnego planu ograniczenia emisji biogenów ze zlewni rzeki Kamienna i rekultywacji zbiornika Brody Iłżeckie wraz z koncepcją techniczną dla jego wdrożenia"

Remont pomp produkcji WFP zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w okresie 12 miesięcy

Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Rządza w km 3+000 - 4+000

Naprawa ubezpieczenia zapory bocznej stopień - Wistka SW Włocławek

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania na 5 lodołamaczach L1000

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 3 kanałów i rzeki Węgorapy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbierania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zakup 1 szt. ciągnika z kosiarką wysiegnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zakup 1 szt. ciągnika rolniczego z kosiarką wysięgnikową i przyczepą jednoosiową dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Montaż i demontaż zapory śryżowej w Popłacinie, km 637 rzeki Wisły, w sezonie 2017-2018

Dostawa paliw płynnych: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej dla RZGW w Warszawie

Wycinka drzew i krzewów z koryta rz. Pokrzywianki od km 8+500 do km 25+000

Prace konserwacyjne na rz. Kamiennej w m. Starachowice i prace konserwacyjne koryta dwudzielnego rz. Kamiennej w m. Skarżysko – Kamienna

Udrożnienie rz. Wisły w km 625+500 – 627+000 w gm. Słupno, pow. płocki, woj. mazowieckie

Przebudowa zapory bocznej Jordanów-Tokary-Radziwie

Utrzymanie trwałości projektu: Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rzeki Narew do km 5+000 - Etap I

Remont śluzy Swoboda wraz z mostem, awanportem górnym i dolnym w km 47+400 Kanału Augustowskiego - etap II

Wykonanie robót remontowych na budowli przejazdowej WG 75 Ostrówek - Góra Kalwaria na rzece Wiśle

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Łyny

Zakup 1 szt. ciągnika z kosiarką wysięgnikową do skarp i rowów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (prawo opcji) dla przebudowy i umocnienia 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Analiza możliwości retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry w ramach utrzymania oraz zwiększenia istniejącej zdolności retencyjnej w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

Remont budek sterowniczych i wieży śluzy SW Włocławek

Dostawa jednego samochodu osobowego typu SUV dla RZGW w Warszawie

Konserwacja urządzeń odwadniających ZW Włocławek w roku 2017: kompleksy I - VIII

Konserwacja urządzeń odwadniających na SW w Dębem

Zaprojektowanie, wybudowanie i dostawa wraz z wyposażeniem ruchomym lodołamacza czołowego i lodołamacza liniowego w pramach projektu pn. Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działana RZGW w Warszawie

Dostawa jednego samochodun osobowego typu SUV dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Przeglądy i naprawy pomp KSB zainstalowanych w pompowniach wokół Jeziora Zegrzyńskiego

Opracowanie Ekspertyzy w zkresie wycieków na ścianach galerii jazu w Smardzewicach wraz z okresleniem sposobu ich naprawy

Przeprowadzenie pogłębionych analiz presji dla jednolitych części wód wskazanych w aktualizacji Programu Wodno - Środowiskowego Kraju na obszarze działalności RZGW w Warszawie - Etap 1

Utrzymanie trwałości projektu pn. Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania - Popowo

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla RZGW w Warszawie

Opracowanie koncepcji rozwiązania projektowego dla zadania pn. Przebudowa jazu Krutyń na rz. Krutyni oraz w ramach prawa opcji: opracowanie PB i PW i pełnienie nadzoru autorskiego