Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy