Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Ochrona obiektu mieszkalno - biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem - Nadzór Wodny w Borowem

Ogłoszenie o zamówieniu\

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Ochrona budynku i pomieszczeń biurowych Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego dla Wisły Środkowej w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz ofertowy

Monitorowanie i ochrona obiektów Stopnia Wodnego Smardzewice wraz z konserwacją Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu i systemu telewizji dozorowej CCTV w obiektach Nadzoru Wodnego w Smardzewicach

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty

Ochrona mienia, budynków, obiektów na terenie RZGW w Warszawie Zarządu Zlewni w Puławach przy ul. 6-go Sierpnia 5A

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty

Ochrona obiektów będących w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty

Ochrona zaplecza techniczno - administracyjnego praz portu zakładowego w Inspektoracie we Włocławku przy ul. Płockiej 171

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zasady organizacji i wykonywania ochrony

Projekt umowy

Formularz oferty

Ochrona budynków Przepompowni Popielarze, Przepompowni Arciechów w Zarządzie Zlewni w Dębem  

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Giżycku przy ul. Jeziornej 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty

Ochrona mienia w obiekcie Nadzoru Wodnego w Augustowie przy ul. 29-go Listopada 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty

Ochrona obiektu mieszkalno – biurowego będącego w administracji RZGW w Warszawie w Zarządzie Zlewni w Dębem – Nadzór Wodny w Borowem

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularz oferty