Konferencja naukowo-techniczna w Górze Kalwarii

10 grudnia 2018 r. w Górze Kalwarii odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria”. Wśród zaproszonych gości był Dyrektor RZGW w Warszawie Robert Chciuk, który zaprezentował „Główne założenia ustawy w zakresie kształtowania taryf za wodę i ścieki”. Konferencja była okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie finansowania inwestycji w branży wod-kan, prawidłowego planowania inwestycji, kształtowania cen za wodę i ścieki czy kierunków rozwoju gospodarki osadowej.