Konferencja w Otwocku na temat taryf za wodę i ścieki

W Otwocku, 26 października br., odbyła się konferencja prasowa Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy na temat taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Otwock. Spotkanie było także okazją do rozmów na temat zatwierdzania taryf przez Wody Polskie i działalności Wód Polskich w tym zakresie, a także pojawiających się nieprawidłowościach przy składaniu wniosków. Gościem specjalnym był Przewodniczący Rady Miasta Otwock Jarosław Margielski.

Prezes Wód Polskich poruszył kwestie wprowadzenia niezgodnie z przepisami przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. cen i stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które są wyższe dla gospodarstw domowych. Podkreślał też rolę Wód Polskich w całym procesie uchronienia mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami. Istotą sprawy jest, że znaczący wpływ na podwyżkę cen ma, bez zgody Rady Miasta Otwocka, realizacja przez OPWiK modernizacji oczyszczalni ścieków w Otwocku, która przewyższa potrzeby aglomeracji.

Paweł Rusiecki, Dyrektor Pionu Taryf Wód Polskich, podkreślił, że Wody Polskie podejmują właściwe działania w związku z wydawanymi decyzjami w sprawach taryf. Dowodem na to są 3 wygrane postępowania sądowe po odwołaniach wnioskodawców.

Jarosław Margielski wyraził troskę o mieszkańców Otwocka, którzy będą musieli ponieść konsekwencje tej inwestycji, po odłączeniu się Gminy Józefów i Gminy Karczew, związane z kosztami utrzymania i eksploatacji oczyszczalni zawartymi w taryfie. Organ regulacyjny (Wody Polskie RZGW w Warszawie) zgłosił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, po zgromadzeniu materiału dowodowego, nieprawidłowości postępowania Prezydenta Miasta Otwocka i OPWiK.